Open Nav

Usługi księgowo-podatkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przez polskie przepisy
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • badanie i ocena sprawozdań finansowych

Usługi kadrowo-płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę
 • nadzór nad sprawami kadrowymi
 • sporządzanie umów zleceń
 • obsługa ZUS (deklaracje, raporty, informacje)

Doradztwo podatkowo-biznesowe

 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo przy zakładaniu działalności
 • zakładanie spółek
 • doradztwo przy organizacji rachunkowości
 • postępowanie układowe i upadłościowe

Analizy ekonomiczno-finansowe

 • sporządzanie ekspertyz ekonomiczno-finanasowych
 • sporządzanie analiz finansowych i biznesplanów
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • sporządzanie opinii w sprawach prawno-podatkowych

Doradztwo podatkowo-biznesowe

 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo przy zakładaniu działalności
 • zakładanie spółek
 • doradztwo przy organizacji rachunkowości
 • postępowanie układowe i upadłościowe

Doradztwo kredytowe

 • sporządzanie biznesplanów
 • sporządzanie wniosków kredytowych

Od 1991 roku towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie ich gospodarczej działalności. Rozwiązując problemy podatkowe oraz prowadząc bieżącą obsługę księgowo-kadrową pomagamy poruszać się w skomplikowanym gąszczu przepisów podatkowych.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz zdobyte kwalifikacje profesjonalnie zajmujemy się sprawami podatkowymi naszych klientów. Głównym kryterium oceny naszej pracy jest ich satysfakcja z wysokiego poziomu jakości oferowanych przez nas usług.

W naszym zespole pracują wysokiej klasy specjaliści: certyfikowani księgowi, doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Wiemy, jak usprawnić działanie Twojej firmy, niezależnie od tego, czy funkcjonuje ona na rynku od lat, czy dopiero rozpoczyna swoją działalność.

Już od 26 lat wspieramy naszych Klientów w rozwoju ich przedsiębiorstw. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami